Category : Wanita

Perlukah Adanya Emansipasi Wanita?

Perlukah Adanya Emansipasi Wanita?

Dunia, terlebih dunia islam terus menerus diusik dengan isu emansipasi wanita. Para penggerak emansipasi wanita sering kali menyuarakan kesamaan gender, lelaki menyamai wanitaan sebaliknya juga demikian. Sebagaimana lelaki boleh menjadi pemimpin maka mereka juga