Category : Keluarga

Ayo Dimulai Mendidik Karakter Ikhlas

Ayo Dimulai Mendidik Karakter Ikhlas

Ikhlas dalam melakukan ibadah dan ittiba’ (mengikuti tuntunan) Rasulullah shalallaahu ‘alaihi wa sallam merupakan syarat diterimanya amal seorang hamba. Perkara ikhlas merupakan amalan hati yang sangat berat kecuali kepada orang yang diberi taufik oleh Allah azza wa jalla.
Jangan Dianggap Remeh Kesalahan Anak Kecil

Jangan Dianggap Remeh Kesalahan Anak Kecil

Sulaiman bin Harb berkata: “Aku bersama ayahku, lalu aku mengambil sebatang jerami di salah satu kebun, ayah berkata kepadaku: “Kenapa engkau mengambilnya?”. Aku menjawab: “Toh cuma sebatang jerami.” Ayah berkata: “Apa yang terjadi kalau